Huvudmeny

Ordspråk:

Jag tycker om att lära mig men inte alltid att bli undervisad. / Winston Churchill

Webbplatsen är utvecklad av:

kenchou logo

De senaste artiklarna ( 1-3 av 22 )

2012-11-01

Sambos enligt sambolagen

av Christer Nilsson

Juristmagazinet startar en artikelserie om sambos enligt svensk rätt. Och här kommer första kapitlet.

2012-07-23

Juristmagazinet startar en artikelserie om sambo och sambolagen

av Christer Nilsson

Under hösten kommer Juristmagazinet att starta en artikelserie som kommer att ta upp vad som gäller för sambos enligt svensk rätt. Artiklarna kommer att behandla sambolagen, arvsrätt, testamente, utmätning, dold ägare, bodelning m.m.

Den första artikeln beräknas komma ut i september månad 2012.

På grund av datorhaveri har artikeln blivit försenad. Artikeln beräknas komma i tryck i november månad 2012.

2011-08-06

Kan egendom som fåtts i gåva som enskild egendom ändras av mottagaren till att bli giftorättsgod

av Christer Nilsson

Det är inte ovanligt att en gåvogivare eller testator (testamentsgivare) ger bort en viss egendom med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom. Ibland kan detta villkor vara absolut och entydigt men gåvogivaren kan också komplettera detta villkor med att ge gåvotagaren rätt att bestämma genom äktenskapsförord att egendomen ska vara giftorättsgods.

Om ett sådant äktenskapsförd kan registreras har prövats i ett precedensfall.