Huvudmeny

Ordspråk:

Jag tycker om att lära mig men inte alltid att bli undervisad. / Winston Churchill

Webbplatsen är utvecklad av:

kenchou logo

De senaste nyheterna ( 1-3 av 9 )

2012-11-01

Allas likhet inför lagen - November 2012

I 1 kap 9 § regeringsformen (RF) anges objektivitetsprincipen som innebär att myndigheter och domstolar i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen och se till att saklighet och opartiskhet tillämpas konsekvent. Lagar får inte åsidosättas och beslut får inte grundas på omständigheter som inte det inte finns stöd för i lag eller annan författning, legalitetsprincipen,(RF 1:1).

JO (Riksdagens ombudsmän) har i ett beslut kritiserat Kronofogdemyndigheten för att myndigheten inte tagit skälig hänsyn till sökandens intresse i ett mål om avhysning.

2012-10-16

Sambos - Oktober 2012

Under hösten kommer Juristmagazinet att starta en artikelserie som kommer att ta upp vad som gäller för sambos enligt svensk rätt. Artiklarna kommer att behandla sambolagen, arvsrätt, testamente, utmätning, dold ägare, bodelning m.m.

På grund av datorhaveri beräknas första artikeln komma i tryck i november månad 2012.

2012-07-22

Anonymitetsskyddet för den som lämnar uppgifter till en tidning. - Juli 2012

Skulle du lämna uppgifter till en tidning som kan vara depraverande eller till och med påvisar att det begåtts ett tjänstefel om du visste att din identitet skulle avslöjas?

----------
Läs hela artikeln genom att klicka på pdf filen nedan.