Huvudmeny

Ordspråk:

Jag tycker om att lära mig men inte alltid att bli undervisad. / Winston Churchill

Webbplatsen är utvecklad av:

kenchou logo

De senaste nyheterna ( 4-6 av 9 )

2011-10-13

Nyheter m.m. - Oktober 2011

Innehåll:
I detta nyhetsbrevs beskrivs i korthet förhör med ett vittne i en rättegång.

2011-09-01

Nyheter m.m. - September 2011

Innehåll: Något kort om sekretess för dödsbo och dess delägare.

2011-08-06

Nyheter m.m. - Agusti 2011

Kan egendom som fåtts i gåva som enskild egendom ändras av mottagaren till att bli giftorättsgods?

Det är inte ovanligt att en gåvogivare eller testator (testamentsgivare) ger bort en viss egendom med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom. Ibland kan detta villkor vara absolut och entydigt men gåvogivaren kan också komplettera detta villkor med att ge gåvotagaren rätt att bestämma genom äktenskapsförord att egendomen ska vara giftorättsgods.

Om ett sådant äktenskapsförd kan registreras har prövats i ett precedensfall.